Позиция 1 – 728х90 (Leaderboard)
Размер на банера: 728х90
Тежест на банера: до 50 KB
Показване: на всички страници
Цена за 1 месец: 200 лв

Позиция 2 – 300х250 (Medium Rectangle)
Размер на банера: 300х250
Тежест на банера: до 50 KB
Показване: на всички страници
Цена за 1 месец: 300 лв

Позиция 3 – 160х600 (Wide Skyscraper)
Размер на банера: 160х600
Тежест на банера: до 50 KB
Показване: на вътрешни страници
Цена за 1 месец: 150 лв

Всички цени са без включен ДДС.