Пътеписи

Виена – столица на изкуството

Австрия се намира в Централна Европа. Тя се дели на три икономически района – Придунавски, Южен и Западен. Туризмът се основава на природните обекти и богатото културно-историческо наследство. Традициите в музиката привличат много туристи по […]