Пътеписи

Ваканция в султанат

Какво си представяте като слушате за Султаната Оман? Сигурно няма да са много тези от нас, които ще кажат – туризъм и ваканция. Прави сте, тази част от любителите пътешественици е най – многобройна. Годишно […]