Близък Изток

Доха – Дестинации в Катар

Обща информация за Катар Доха е столицата на емирство Катар и административен център на Община Доха. Градът се нарежда на първо място по големина в емирството. В Доха живеят над 80% от населението на Катар.