Близък Изток

Бейрут – Дестинации в Ливан

Обща информация за Ливан Бейрут е най-големият град и столицата на Ливан. Градът е главно пристанище и водещ икономически, административен и културен център на страната.